Uitvaartverzekeringen

Alle grote uitvaartverzekeraars zijn op uw verzoek verplicht om de afgesloten uitvaartpolis om te zetten in een nominaal bedrag, waarmee u de uitvaartondernemer van uw keuze kunt inhuren.

Het is een misverstand dat u verplicht bent het nummer op de polis te bellen en de bijbehorende grote uitvaartonderneming moet inschakelen, zoals Monuta of Dela. U heeft  vrije keuze en kunt voor een kleinschalige onderneming met persoonlijke werkwijze kiezen, zoals Zielhuis Uitvaart.

Samen met u bekijken we de polis(sen) en gaan we na welk bedrag wordt uitgekeerd, dit is afhankelijk van type polis. Wij informeren u en berekenen de financiële voor/nadelen door, zodat u een bewuste keuze kunt maken. Wij zorgen desgewenst voor verdere afhandeling van de uitvaartverzekering.

Kapitaalverzekering of ‘pakket-diensten’ verzekering

Een kapitaalverzekering keert bij overlijden het verzekerde bedrag uit aan de erfgenamen of de uitvaartonderneming. De meeste verzekeraars verzekeraars indexeren jaarlijks. U bent geheel vrij op welke wijze u de uitvaart invult. Afhankelijk van het bedrag kan de uitvaart hiervan geheel of gedeeltelijk betaalt worden. Mocht er geld overblijven dan wordt dat toegevoegd aan de nalatenschap.

Een natura uitvaartverzekering (Dela, Monuta) bestaat uit een (standaard) pakket aan diensten en producten. Voor alle afwijkingen, bijvoorbeeld een andere kist, meer rouwkaarten én specifieke wensen moet worden bijbetaald. Er wordt – bij een goedkopere uitvaart – geen geld teruggestort. Als u de uitvaart door een andere onderneming laat begeleiden, wordt meestal een lager bedrag uitgekeerd dan de poliswaarde.

Door Ardanta / a.s.r. wordt de waarde van de natura uitvaartverzekering wel geheel vergoed indien Zielhuis de uitvaart verzorgt.

uitvaartverzekering oude polis indienen