Zielhuis Uitvaart Amsterdam
Uitvaart in tijden van corona

Zielhuis Uitvaart denkt met u mee om binnen de Covid-19 restricties toch een persoonlijke uitvaart te realiseren. We hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan met passende alternatieve vormen van verbinding.

Vanaf 1 juli zijn de coronamaatregelen voor uitvaarten en condoleances versoepeld

 • Het aantal mensen is verhoogd van 30 naar 100 mensen.
 • Het toegestane aantal personen hangt af van de capaciteit van de ruimte: iedereen moet kunnen zitten op 1,5 meter afstand, met uitzondering voor mensen uit hetzelfde huishouden en kinderen/jongeren onder de 18 jaar.
 • In de buitenlucht mogen 250 personen aanwezig zijn.
 • Catering – condoleance is sinds 1 juni weer mogelijk.
 • Mensen die ziek zijn (hoesten, niezen en verhoging hebben) worden geacht thuis te blijven.
 • Indien iemand aan Corona is overleden zijn er na professionele verzorging geen beperkingen voor thuisopbaring en/of rouwbezoek.

De praktijk

 • Slechts enkele (alternatieve) uitvaartlocaties blijken plek te hebben voor 100 personen.
 • De capaciteit van de meeste locaties is rond de 40 of tussen 60-80 mensen.
 • Zielhuis Uitvaart informeert u graag over de mogelijkheden van diverse alternatieve locaties in Amsterdam.
 • In de aula’s op Zorgvlied en de Nieuwe Noorder kunnen maximaal 45 mensen ; op De Nieuwe Ooster, Buitenveldert en Westgaarde maximaal 60.
 • Bij de grafgang kunnen extra mensen aansluiten, maximaal 100 tot 250 mensen, afhankelijk van de begraafplaats.

Nabestaanden blijken de afgelopen periode het (noodgedwongen) afscheid in intieme kring als bijzonder te ervaren. Het programma en de sprekers kunnen informeler, het delen van herinneringen kan spontaner en losser. Vrienden en familie nemen de tijd om te schrijven, iets bijzonders te maken en op te sturen i.p.v. een vluchtig condoleance-moment.

Impressies intieme uitvaarten

Tips en mogelijkheden

 • Extra rouwbezoek(en) inplannen: Thuis kan dit geheel zelf ingevuld worden. Een alternatief voor thuis is een 24 uurskamer huren met eigen sleutel én de mogelijkheid om bezoek zelf (in groepjes) te regelen.
 • Speciale kaart: Omdat mensen veelal per mail voor de (intieme) afscheidsbijeenkomst worden uitgenodigd is er veelal geen haast voor versturen van de kaart en kan er met meer tijd een extra mooie kaart/boekje of krant gemaakt worden. Zielhuis Uitvaart biedt gratis een digitale versie van de kaart voor ‘niet genodigden’ met desgewenst informatie over hoe men op de dag van de uitvaart toch verbonden kan zijn.
 • Een erehaag organiseren: Varen met een boot naar Zorgvlied of Nieuwe Noorder met vrienden langs de kade en op de bruggen is een mooi eerbetoon of met ‘eigen rouwstoet’, met rouwbus of bakfiets door de erehaag of een afscheidsdefilé langs het huis of opbaarplek.
 • Livestream inhuren: Via live-stream kunnen mensen thuis de afscheidsbijeenkomst volgen. Veel begraafplaatsen/crematoria bieden dit gratis/tegen gereduceerd tarief aan .
 • Tonen van bijdragen van ‘niet aanwezigen’: videoboodschappen, foto’s of andere bijdragen.
 • Vrienden en familie vragen een persoonlijke afscheidsgroet te schrijven: bijvoorbeeld bloem met kaartje, afdrukken van selfie’s en deze op of rondom de kist of baar leggen.

06 267 930 77
dag en nacht bereikbaar
info@zielhuis-uitvaart.nl

Zoals elk mens anders is,
 wordt ook elke uitvaart gekleurd door iemands leven. In het stilstaan bij de dood en het vormgeven van het afscheid mag dit leven voelbaar zijn. Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook. Wilma den Uijl