Wat te doen bij overlijden?

Overlijden thuis

Er is vaak geen reden tot haast, neem gerust tijd om met elkaar te zijn en om familie en vrienden te bellen (plaats eventueel een opgerolde handdoek onder de kin en sluit de ogen). U belt de huisarts en daarna kunt u ons bellen.
Pas als de arts is geweest (en bij euthanasie de schouwarts) kan de laatste verzorging worden gegeven. U kunt, waar nodig met onze hulp en uitleg, uw dierbare zelf wassen en aankleden of hierbij helpen. Indien gekozen wordt voor thuis opbaren nemen wij de daarvoor benodigde spullen mee of zorgen voor overbrenging naar een opbaarplek van uw keuze.

Overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling

De overledene mag in het ziekenhuis op de kamer blijven tot u afscheid hebt genomen (veelal maximaal drie uur). In een verpleeghuis of hospice is er vaak meer tijd.
De meeste zorginstellingen hebben een contract met een grote uitvaartondernemer die veelal zonder uw toestemming aan de slag gaan. Weet dat u zelf mag bepalen wie de laatste verzorging geeft en u een uitvaartonderneming van uw keuze kunt inschakelen. Advies: Informeer bij het personeel naar de procedure en breng uw wensen in. Bel ons spoedig om in overleg met u en de instelling adequaat te kunnen afstemmen, ook ter voorkoming van onnodige kosten.

Niet-natuurlijke doodsoorzaak

Bij een dodelijk ongeluk, vinding of zelfdoding zorgt de politie voor de eerste opvang en regelt de overbrenging naar een mortuarium. U kunt ons bellen voor advies en een steuntje in de rug en informatie over de verdere procedure. U bent niet verplicht de verdere afhandeling te laten regelen door de door de politie ingeschakelde onderneming. Na vrijgave van het lichaam kunnen wij uw dierbare overbrengen naar een opbaarplek van uw keuze en met u de uitvaart voorbereiden.

Overlijden in het buitenland

U neemt contact op met de Nederlandse Ambassade, de (reis)verzekering of SOS hulpdienst. Wij kunnen u ondersteunen en adviseren bij het regelen van de repatriëring naar Nederland en zorgen dat alles overeenkomstig uw wensen wordt afgestemd en geregeld.

Overlijden in Nederland en repatriëring naar het geboorteland

Er zijn in feite twee mogelijkheden. Een crematie in Nederland waarna de as (in een asbus) kan worden overgebracht of repatriëring van het stoffelijk overschot naar het geboorteland voor de begrafenis of crematie aldaar. In beide situaties kunnen wij onze ervaring en (internationale) contacten inzetten. De repatriëring en het verzorgen van alle documenten en wettelijke diensten (zoals balseming) doen wij tegen acceptabele kosten, zonder hoge provisies. Vaak wordt er in Nederland ook een afscheidsherdenking georganiseerd, hierbij kunnen wij u ondersteunen.

“Toen ik je belde om 12 uur ’s nachts kwam je gewoon om samen met ons mijn moeder te verzorgen. Je hield iedereen in de gaten of het allemaal wel ging. Ik gaf je daarna spontaan drie zoenen, zo vertrouwd voelde het meteen.”
Saskia K

“ Het afscheidshuis is voor ons een dierbare plek geworden, we wisten niet dat zoiets bestond. Het was fijn dat we zo welkom waren en helemaal onze eigen gang konden gaan, er naar toe wanneer wie wij wilden.
M. van Beek

Wij zijn zo’n rommelfamilie. Alles op z’n tijd en op onze manier. Daarom was het prettig dat Wilma ons de tijd gaf, maar wel elke dag langskwam om te kijken of alles gebeurde. Met kleine porties ‘huiswerk’ organiseerden we samen een heel mooi afscheid!”
Francine.

Hoewel we al veel hadden bedacht, waren het van die kleine details en mogelijkheden waar je ons op wees die het helemaal passend maakten. We waren blij dat je zo creatief meedacht om kosten te besparen.
Herma K. 

 

 

 

 

roze uitvaart banner