10 Tips: uitvaart en nalatenschap regelen

Stilstaan bij ‘als het zover is’ wordt vaak uitgesteld. Nu vast enige voorbereiding treffen kan u rust geven en biedt straks houvast aan de nabestaanden om de uitvaart en nalatenschap te regelen. Hieronder 10 tips voor het regelen van uw uitvaart en nalatenschap:

  1. Met een testament kunt u de wensen rondom uw nalatenschap vastleggen, de erfgenamen bepalen, legaten beschrijven, schenken aan goede doelen en een executeur benoemen.   www.notaris.nl ; https://goededoelen.nl/doel
  2. Met een wilsverklaring kunt u wensen op medisch gebied vastleggen, zoals euthanasie, niet reanimatie en behandelverbod.   www.nvve.nl
  3. Met een levenstestament machtigt u een vertrouwenspersoon om zorg te dragen voor financiële en medische belangen/wensen als u dit door wilsonbekwaamheid of ouderdom zelf niet meer kunt. www.notaris.nl/wilsbekwaam-en-levenstestament
  4. Bespreek met uw dierbaren uw uitvaartwensen. U kunt als handleiding bij Zielhuis het laatste wensen boekje bestellen via info@zielhuis-uitvaart.nl.
  5. Leg uw wensen schriftelijk vast: vul het wensenboekje in en/of maak een handgeschreven uitvaartcodicil (parafeer en voorzie van handtekening en datum)
  6. Documenteer uw administratieve gegevens die de nabestaanden en de executeur straks nodig hebben: zoals gegevens over verzekeringen, bankzaken, accounts, sociale media, adressenlijsten, inloggegevens. Maak hiervan een beveiligd bestand.
  7. Heeft u een uitvaartverzekering: Lees de polisvoorwaarden door om na te gaan of deze (nog) aansluiten op uw wensen en/of het raadzaam is een pakketpolis af te kopen en/of om te zetten in deposito/kapitaal verzekering. Een levens-, kapitaal- of uitvaartdeposito verzekering keert na overlijden het beschikbare bedrag voor de uitvaart uit (Reaal, Nationale Nederlanden, Klaverblad, Ardanta, etc). Een basis verzekering (Dela,Monuta) levert een vastgesteld pakket aan uitvaartdiensten. NB: voor extra’s en afwijkende keuzes moet worden bijbetaald!  Er wordt altijd een (gedeelte) van de poliswaarde uitgekeerd als u een onafhankelijke uitvaartondernemer inschakelt.
  8. Een groot misverstand is dat u verplicht bent in zee te gaan met de aan de verzekeraar gekoppelde en/of door hen geadviseerde uitvaartondernemer. Wettelijk is bepaald dat u altijd vrije keuze heeft en dus een kleinschalige uitvaartonderneming kunt inschakelen, zoals Zielhuis Uitvaart. 
  9. Leg de documenten rondom uitvaart en nalatenschap bij elkaar en vertel familie/executeur waar de documenten liggen.
  10. Vraag een vrijblijvend voorgesprek aan bij een uitvaartondernemer van uw keuze en laat op basis van het gesprek een gespecificeerde kostenberaming van de begrafenis of crematie maken.

Bij Zielhuis Uitvaart bent u welkom met al uw vragen. 
Wij denken graag met u mee zodat u weloverwogen keuzes kunt maken. 

Bel of mail ons voor een vrijblijvend voorgesprek. 

Wilma den Uijl  & Robert Witlox  | 06 267 930 77    info@zielhuis-uitvaart.nl  | www.zielhuis-uitvaart.nl